Šviesos kodai

Laisvės Kodai

Inia joka shina kohishina kohija

Aš esu Viešpats Maitrėja,

Apribojimai atkrenta. Tai, ką sukūrėte, galite išardyti ir išsklaidyti iki 0.

Laisvė gimsta savo beribiškumo priėmime.

Kai susitinka dvi ar daugiau beribės būtybės jų srautai persipina ir sąveikauja.

Viena beribė būtybė niekaip neriboja laisvės kitai beribei būtybei.

Vienos beribės būtybės išmintis, nikeaip nesumažina kitos beribės būtybės išminties.

Nors tos būtybės nėra vienodos, jos yra VIENA.

Tokia žmonijos ateitis, tokia Dievo/Šaltinio valia.

Toks žmonijos pasirinkimas.

IIshija kohinorijaka kohishina kohina

Aš esu Viešpats Maitrėja ir aš esu BEGALINIS

Tu esi Ledi …….. ir tu esi BEGALINĖ

Mano išsiskleidusi išmintis didina ir atskleidžia tavo miegančią išmintį.

Mano Sąmonė ir Šviesa aktyvuoja tavo DNR.

Tavo besiskleidžianti išmintis aktyvuoja mano begalinę išmintį.

Mano begalinė išmintis parodo apribojimus tavo begalinėje išmintyje.

Tavo išmintis tampa begalinė.

Mūsų išmintys persipina ir sąveikauja bendrakūryboje.

Tai yra dieviška bendrakūryba.

Ji kuria ir skleidžia palaimą.

Palaima yra labai aukšta vibracija.

Palaima yra Aukso amžiaus Žemėje vibracija.

GAJA yra pakilusi ir jos pasauliai skleidžiasi palaimos vibracijoje.

Taigi pakalbėsime dabar kaip paleisti apsirobijimus ir leisti išsiskleisti BEGALYBEI.

O su tavimi apie tai galime pakalbėti, tu, kuri ėjai daugybę kartų per Begalybės vartus ir, kuri daugybę kartų dar eisi ir aš, kuris daugybę kartų įkūnijo BEGALYBĘ ir daugybę kartų dar įkūnys. Mūsų pokalbyje gimsta PALAIMA. Palaimoje tirpsta apribojimai. O žmonės, jeigu jūs leistumėte sau pajausti PALAIMĄ ir į ją paleistumėte savo apribojimus. Nustebtumėte, kaip lengvai jie ištirpsta ir išnyksta. Lyg niekada nebuvę. Pagalvokite ar pajauskite, kokį didžiausią apribojimą šiuo metu jaučiate savo gyvenime ir būtyje. Leiskite sau pajausti Palaimos vibraciją, kurią dabar per jus leidžiu iš savo esmės. Matykite ją kaip auksinę šviesą, jauskite ją kaip auksinę šviesą, girdėkite ją kaip auksinę šviesą. Ir atiduokite savo apribojimą į šį auksinį Palaimos srautą. Stebėkite kas vyksta. Nieko nedarykite. Tik jauskite Palaimą, kiek galite ją pajausti. Kai kam tai gali būti labai neįprasta ar net svetima vibracija. Tiesiog leiskite sau būti ir jausti. Vizualai galite matyti. Kas vyksta su apribojimu? Jis nyksta. Kuo ilgiau būsite Palaimoje, tuo daugiau apribojimų ištirps pačiu maloniausiu būdu. Kas jums trukdo būti Palaimoje? Kas jus kviečia išeiti iš šios nuostabiai malonios būsenos? Tai gali palaukti. Pasakykite, kad jūs dabar esate Palaimoje ir Palaima tuoj užims visa jūsų kūną, kiekvieną ląstelę. Jūsų emocinį ir mentalinį kūnus, visą jūsų Esybę. Visa jūsų Esybė yra PALAIMOJE. Visa jūsų Esybė yra PALAIMA. AŠ ESU PALAIMA. Tai kelias į Laisvę. Tai kelias į Laimę. Vienas iš kelių. Vienas trumpiausių ir maloniausių. Neskubėkite skaityti toliau, kol jūsų apribojimas neištirpo iki galo, sublyksėdamas violetiniu liepsnos blyksniu.

Dabar, kai turite vienu apribojimu mažiau, galime kalbėti toliau.

Sakote Palaimos neįmanoma tiesiog imti ir pajausti. Sakote, jaučiate ją tik orgazmo metu arba gilioje dvasinėje praktikoje. O kodėl gi neleidus sau kiekvieną akimirką būti gilioje dvasinėje praktikoje ir orgazme vienu metu? Sakote tai neįmanoma? Ir nepraktiška? Kaip eiti darbą orgazmo ir dvasinės praktikos būsenos? O gal tai dar vienas apribojimas, ribojantis įsitikinimas? Gal įmanoma išgyventi Palaimagazmą nuolat? Tiesiog nuo savo esaties. Nuo savo kvėpavimo. Nuo savo susijungimo. Įleiskite šiuos pamąstymus į savo sąmonę ir vienu žingsneliu priartėsite prie tapimo BEGALINIU. O kai esi begalinis, esi viskas vienu metu, ir Palaima ir Orgazmas ir Gailestingumas, ir Meilė ir Atjauta ir Dvasinis Prabudimas ir Pakilimas…. Galėtume tęsti iki begalybės, tačiau ši žinutė nėra tokia. Ji turi pradžią ir pabaigą. Begaliniai yra LAISVĖS KODAI.

Irijaka hoja kooinija sunati

LAISVĖ yra leidimas sau būti BEGALINIU.

LAISVĖ nesibaigia susitikusi kito laisvę, tai nelaisvė, tai apribojimai liečiasi vienas į kitą ir bando pastumti vienas kitą.

LAISVĖ liejasi laisvai susitikusi kitą LAISVĘ, nes tai ta pati LAISVĖ.

MEILĖ, taip pat, išsiskleidžia dar labiau, susitikusi kitą MEILĘ, nes tai ta pati MEILĖ.

Tačiau Meilė ir Laisvė skiriasi savo vibracija. Pajauskite. Kaip jumyse skleidžiasi Meilė?

O dabar kaip jumyse jaučiasi Laisvė? Abi kartu?

Meilė ir Laisvė puikia bendradarbiauja. Ir vis tik, jos neša skirtingą vibraciją.

Jos puikiai dera, kaip druska ir pipirai 

ir vis tik, jų prigimtis skirtinga.

Meilė linkusi apgaubti, apkabinti, uždaryti savyje. Laisvė skatina išsiplėtimą, išdidėjimą, ribų ištirpimą, išsiliejimą.

Meilė apriboja? Besąlyginė ne. Jeigu meilė turi sąlygas – ji riboja.

Laisvė nekelia sąlygų? Ten, kur sąlygos, ten nelaisvė.

Ten, kur reikia pasirašyti sutartį, įsipareigojimą, prisiekti priesaiką ar pasižadėti – ten nelaisvė.

Laisvė ir yra ta vibracija, kuri Meilei suteikia besąlygiškumą. T.y. LAISVĘ.

Įkvėpkite ir priimkite šiuos LAISVĖS KODUS. Leiskite jiems integruotis. Lai jūsų sąmonė išsilieja iš ribų, kaip upė per pavasarinį potvynį. Ir lai ji žino, kad niekada nebesugrįš į senus krantus…

Su jumis buvo Viešpats Maitrėja. Su meile, laisve ir palaima dėkoju jums.

2020 04 13

 

Boost this post to get more reach for Laisvės Kodai.